Stipendit

FDO jakaa vuosittain valitsemilleen yhdistyksen jäsenille (kilpailijoille ja koreografeille) stipendejä vain tuomarien ehdotusten pohjalta. Stipendi on käytettävä tarkoitukseen, joka tukee tai kehittää stipendinsaajan tanssijuutta tai tanssin harrastusta. Stipendeillä voidaan kattaa esimerkiksi kilpailumatkan tai tanssiopintojen kuluja (kilpailu- tai kurssimaksut sekä näihin todistettavasti liittyvät majoitus- ja matkakulut). 
 
Stipendien käyttökohteet on hyväksytettävä FDO:lla etukäteen. Anomuksessa on kirjallisesti perusteltava, miten käyttötarkoitus tukee stipendinsaajan kehitystä tanssissa. Stipendi maksetaan alkuperäisiä tositteita vastaan. 
 
Stipendiehdotukset, jotka yhdistyksen hallitus vahvistaa, tekee SM-kilpailujen kunkin lajin lajikohtainen tuomaristo. Stipendit ovat voimassa myöntämisvuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun asti.

FDO ry on päivittänyt stipendijakoperusteita alkavalle vuodelle 2018. Aiemmin stipendit jaettiin 100% tuomarien ehdotusten perusteella (päivitetty 30.10.2017):

Vuoden 2018 stipendivarat jakautuvat kolmeen pääryhmään:

  • 70% stipendivaroista jaetaan tuomareiden ehdotusten perusteella ja hallituksen hyväksynnällä. Ehdokkaiden tulee olla FDO:n SM- tai IKM -kilpailuissa menestyneitä finalisteja. Tästä osuudesta stipendit jaetaan kilpailijamäärän perusteella suhteessa niin, ettei yksikään päälaji voi saada yli 50% osuutta.
  • 20% osuus stipendivaroista on FDO:n hallituksen jaettavana. Jakoperusteena on kannustus-, elämäntyö tai muu vastaava peruste.
  • 10% jaetaan stipendihakemusten perusteella. Hakemukset tulee osoittaa FDO:n hallitukselle toukokuun heinäkuun 2018 loppuun mennessä toimisto(at)fdo.fi. Jatkoaika mainittu myös kesäkuun jäsenkirjeessä.

Jäsenten haun perusteella myönnetyt stipendit 2018

Stipendiaatit 2018

Stipendiaatit 2017

Stipendiaatit 2016

Stipendiaatit 2015

Stipendiaatit 2014

Stipendiaatit 2013

Stipendiaatit 2012

Stipendiaatit 2011

Stipendiaatit 2010

Stipendiaatit 2009

Stipendiaatit 2008