Joukkueenjohtajan velvollisuudet

Joukkueenjohtajan nimeäminen

Jokaista kansainvälistä kilpailua varten, johon FDO lähettää edustajia, on määriteltävä joukkueenjohtaja, joka on FDO:n ja Suomen virallinen edustaja kilpailuissa. Joukkueenjohtajan kullekin kilpailumatkalle nimeää FDO:n kyseisen lajijaoston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Joukkueenjohtajana voi toimia matkalle osallistuva valmentaja tai huoltaja, joku kilpailuun osallistuvista täysikäisistä tanssijoista, tai erikseen varta vasten joukkueenjohtajana matkalle osallistuva henkilö.

Joukkueenjohtajan vastuut ja velvollisuudet

Joukkueenjohtaja toimii johtajana koko Suomen joukkueelle. Joukkueenjohtaja on joukkueen yhteyshenkilö järjestäjiin ja IDOon kisapaikalla. Ainoastaan joukkueenjohtaja asioi kisatoimistossa ja IDO-toimihenkilöiden kanssa. IDOn virallinen kieli on englanti, joten joukkueenjohtajalta vaaditaan riittävää kielitaitoa järjestäjien ja IDOn toimihenkilöiden kanssa kommunikointiin.

Joukkueenjohtaja vastaa joukkueen kilpailuihin liittyvistä käytännön järjestelyistä – ei siis majoituksesta tai muista matkanjärjestelyihin liittyvistä asioista.

Joukkueenjohtajan vastuut ennen kilpailumatkaa ja kilpailun aikana

Joukkueenjohtaja saa ennen kisamatkaa tarvittavat joukkueen jäsenten yhteystiedot sekä listat joukkueen jäsenistä, kilpailusarjoista, ja kilpailijoilta kerättävistä maksuista. Osallistumismaksut ja lisenssimaksut pyritään nykyisin tilittämään IDOlle ja kilpailun järjestäjälle jo ennen kilpailua, jolloin joukkueenjohtaja saa suoritetuista maksuista kuitit esitettäviksi kisapaikalla. Täten joukkueenjohtaja ei joudu keräämään ja kuljettamaan käteistä rahaa muuten kuin äärimmäisessä poikkeustapauksessa.

Joukkueenjohtaja on yhteydessä eri ryhmien vetäjiin ja antaa heille tarvittavat kilpailua koskevat tiedot ja sopii esimerkiksi mahdollisten kilpailumusiikkien luovutuksesta. Joukkueenjohtaja saa käyttöönsä FDO:n matkapuhelimen, jota käytetään yhteydenpitoon joukkueen jäsenten kanssa. Tämän puhelimen numero jaetaan joukkueen jäsenille.

Tapaamiset järjestetään joukkueenjohtajan kanssa yhdessä sovitussa paikassa, esimerkiksi kisapaikalla tai joukkueenjohtajan hotellilla. Joukkueenjohtaja kerää kilpailijoilta/ryhmiltä ilmoittautumista varten kilpailumusiikit (sekä osallistumis- ja lisenssimaksut, mikäli niitä ei ole pystytty tilittämään IDOlle ja järjestäjälle jo etukäteen).

Joukkueenjohtaja ilmoittaa koko joukkueen kisapaikalla, ja ottaa tässä yhteydessä vastaan kisa- ja huoltajapassit (complimentary passes), kisanumerot ja muun järjestäjien luovuttaman materiaalin. Joukkueenjohtaja myös noutaa kilpailumusiikit ja (ennen finaalia karsiutuneiden) kunniakirjat, ja jakaa ne kilpailijoille. Joukkueenjohtaja lähettää tulostiedot (suomalaisten sijoitukset ja sarjakohtaisen osallistujamäärän) FDO:n järjestösihteerille verkkosivujen ajantasaista päivitystä varten.

Joukkueenjohtaja tiedottaa joukkuetta mahdollisista aikataulumuutoksista ja muista tärkeistä asioista. Joukkueenjohtajan on oltava läsnä kisapaikalla aina suomalaisten kilpaillessa. Joukkueenjohtaja huolehtii myös, että maajoukkue osallistuu asianmukaisesti maiden esittelyparaateihin. Maan virallisen edustajan tulee mahdollisuuksien mukaan aina olla järjestäjien ulottuvilla ongelmatapausten varalta. Joukkueenjohtaja antaa omat yhteystietonsa (FDO-kännykän numeron) järjestäjille.

Joukkueenjohtajan on hyvä tuntea yleiset kilpailuja koskevat säännöt sekä lajisäännöt. Joukkueenjohtaja näyttää käytöksellään esimerkkiä joukkueen jäsenille.

Joukkueenjohtajan palkkio ja päiväraha

FDO:n joukkueenjohtajalle maksetaan kohdemaan ulkomaanpäiväraha kaikilta  välttämättömiltä matkavuorokausilta. Muista korvauksista sovitaan kilpailukohtaisesti toimiston kanssa joukkueenjohtajaa nimettäessä.
Yllämainittuja palkkioita ja päivärahoja ei makseta tapauksissa, joissa maajoukkue koostuu ainoastaan yhden tanssikoulun tai -ryhmän edustajista.