Performing Arts -jaosto

Performing Arts -jaosto esittäytyy

Jaoston puheenjohtaja

Anitra Ahtola, performingartsjaosto.fdo(at)gmail.com

Jaoston jäsenet

Tanja Huotari

Pasi Mäkelä

Jonna Suokas

Asta Hartikainen

Leea Hamari

Nikke Nikulainen

Josephina Chelelgo

Jaoston toiminta

Jaosto toimii hallituksen linkkinä sekä tanssikouluihin että lajin harrastajiin. Jaosto pyrkii monipuolisesti kehittämään ja edistämään omaa lajiaan; keskeistä kaikessa kehittämistyössä on moniarvoisuus, lajin traditioiden kunnioittaminen, mutta ennen kaikkea uteliaisuus kaikkeen uuteen ja edelläkävijänä toimiminen sekä rakentava suhtautuminen tuoreisiin ja/tai poikkeaviin näkemyksiin. Jaosto rakentaa erilaisia yhteistyömuotoja tanssikentän toimijoiden kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Jaosto toimii myös tanssinopettajien ja koreografien kanavana, jonne voi esittää kehittämisideoita.