Latino Show -jaosto

Jaoston toiminta

Jaosto toimii hallituksen linkkinä sekä tanssikouluihin että lajin harrastajiin. Jaosto pyrkii monipuolisesti kehittämään ja edistämään omaa lajiaan; keskeistä kaikessa kehittämistyössä on moniarvoisuus, lajin traditioiden kunnioittaminen, mutta ennen kaikkea uteliaisuus kaikkeen uuteen ja edelläkävijänä toimiminen sekä rakentava suhtautuminen tuoreisiin ja/tai poikkeaviin näkemyksiin. Jaosto rakentaa erilaisia yhteistyömuotoja tanssikentän toimijoiden kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Jaosto toimii myös tanssinopettajien ja koreografien kanavana, jonne voi esittää kehittämisideoita.
 

Jaoston puheenjohtaja

Merja Satulehto, latinoshowjaosto.fdo(at)gmail.com  (Oulu)

Jaoston jäsenet

Marjukka Koivuniemi, Oulu

Saara Kylmänen, Helsinki

Juha Pykäläinen, Helsinki

Marko Keränen, Helsinki

Maria Ylönen, Jyväskylä

Tero Laakso, Järvenpää